انواع محصولات میوکات
پک های مناسب مراسم دفاع پایان نامه و سمینارها مشاهده
پک های مناسب تغذیه بچه ها در مدرسه مشاهده
پک میوه کامل مناسب مجالس ترحیم مشاهده
دیس میوه خرد شده جایگزین مناسبی برای شیرینی مشاهده
سیخ میوه مشاهده
پک میوتو بساز
فاصله شما و پذیرایی از مهموناتون فقط یک کلیک است
میوکات قصه زیبای میزبانی شما

یکی از کارهایی تو مهمونی ها هزینه برداره ،خرید میوه است ،به خصوص اگر مراسم ویژه باشه که در این صورت بیش از دو ،سه نوع میوه خریداری میشه اما همه مهمونای شما از همه انواع میوه نمی خورن. هر کس یک یا دو واحد میوه میخوره در صورتی که شما چهارنوع میوه خریداری کرده بودین بعد از مهمونی شما با انبوهی از میوه های اضافه مواجه میشین که اغلب میوه هایی هستن که طرفدار دارن مثل سیباما با میوکات همه از همه انواع میوه میخورن و این در حالی که کمتر هزینه کردین و وقت و انرژی کمتری هم صرف کردین

مزایای میوکات

اگه میوکات باشه چی مییییییشه؟

اگه میوکات باشه وقت شما صرف خرید و شستشو و دیزاین میوه نمیشه

اگه میوکات باشه دیگه چی میشه؟

اگر میوکات باشه و ظرف مخصوص مدرسه میوکات: بچه ها میتونن یک تغذیه سالم و راحت تو مدرسه بخورن و و خیال مادرا هم از این بابت راحت باشه درِ ظرف های مخصوص مدرسه میوکات کیپ کیپه و اصلا کیف بجه ها کثیف نمیشه

اگه میوکات باشه دیگه چی میشه؟

اگر میوکات باشه و ظرف مخصوص مدرسه میوکات: بچه ها میتونن یک تغذیه سالم و راحت تو مدرسه بخورن و و خیال مادرا هم از این بابت راحت باشه درِ ظرف های مخصوص مدرسه میوکات کیپ کیپه و اصلا کیف بجه ها کثیف نمیشه
محصولات مناسبتی
ترند میوکات مشاهده
ترند میوکات 2 مشاهده
ترند میوکات 3 مشاهده
تصاویر ارسالی مشتریان
هتل بیمارستان شهید رجایی مشاهده
پرسنل بیمارستان شهید رجایی درحال خوردن میوکات مشاهده
میوکات همیشه و همه جا حتی تو بیمارستان مشاهده